Timewaver infovälja sageduse teraapia

Mis on sageduse teraapia?

Tänapäeval kuuleme järjest rohkem termineid nagu depressioon, stress, unetus ja unehäired ning haigustest, mille põhjuseid ei suudeta lõpuni lahti selgitada. Teiselt poolt kuuleme ka imelisi tervenemise lugusid, kus lootusetust tervislikust seisundist on välja tuldud ning elatakse täisväärtuslikku elu, kuid ei osata selgitada, kuidas see võimalikuks osutus.

Analüütilise psühholoogia rajaja C.G.Jung jõudis arusaamani, kus ühel hetkel füüsiliselt avalduv haigus võib olla tingitud inimese poolt alla surutud emotsioonidest, mis talletuvad alateadvuses.
Kunagi kogetud emotsionaalne trauma, mis jäi lahendamata kujul alateadvusesse, või jätkuva psüühilise probleemi eitamine võib hiljem põhjustada haigusi ja teisi raskeid probleeme.

Psühhosomaatiliste protsesside mõjust füüsilisele tervisele räägitakse järjest rohkem, kuid seni on olnud probleemiks nende põhjuste analüüsi võimaluste piiratus. TimeWaver seadme abil tehtav teraapia on üks võimalik lahendus, kuidas psühhosomaatilisi protsesse analüüsida ning selle analüüsi tulemusel anda inimestele informatsioon, mis on ühe või teise füüsilise või psüühilise probleemi põhjuseks. Peale analüüsi teostamist on võimalik välja pakkuda personaalne programm tekkinud probleemi lahendamiseks ja tervenemise protsessi toetuseks.

 

Miks sageduse teraapia Sulle kasulik on?

Kahe teadlase Robert O. Beckeri ja Bjorn Nordenstormi mudeli järgi on raku membraani pinge kadumine peaaegu kõikide akuutsete ja krooniliste haiguste põhjuseks. Kui soovime rakkudega suhelda, tuleb meil osata rakkude keelt – selleks keeleks on võnkesagedused. 

Teaduslikult on kindlaks tehtud, et igal rakul on oma unikaalne võnkesagedus. Kui raku võnkesagedus mingil põhjusel muutub, mis on põhjustatud näiteks keha valest keskkonnast, elustiilist, stressirohkest olukorrast, emotsionaalsest või füüsilisest traumast, muudest välistest ja sisemistest põhjustest jne, siis muutub ka meie enesetunne, kuni ühel hetkel tunneme juba ka kuskil tugevat füüsilist sümptomit (näiteks valu).  

Läbi raku võnkesageduse tasakaalustamise protsessi, mille käigus rakk saavutab oma loomuliku sageduse, saame toetada keha tervenemist.

 

Kuidas sagedus terpaapiat läbi viiakse?

Sageduse teraapiat tehakse TimeWaver seadmetega, mis toetavad kehalisi tervenemisi rakutasandil. 
TimeWaveri seadmetega töötava terapeudi töö on seotud inimese võnkesageduse kaardistamisega, vaeguste tegelike põhjuste välja selgitamisega ja sobivate personaalsete lahenduste välja pakkumisega.
Meie sertifitseeritud ja koolitatud terapeudid suudavad aidata kaasa sinu tervenemise protsessile, kasutades selleks kaasaaegset ja Saksamaalt pärit sertifitseeritud tehnoloogiat.

TimeWaver tehnoloogia on välja töötatud selleks, et tervendada raku keskkonda ja eriti mitokondreid, toetamaks rakkude omavahelist suhtlemist, ainevahetust ning jagunemist nagu ka loomulikku rakumembraani võimekust vahetada infot.

Jaga infot sõbraga: