Transpersonaalne psühhoteraapia

Mis on transpersonaalne psühhoteraapia?

Protsessi käigus uuritakse koos terapeudiga alateadvust sügavamalt kui tavateadvuse ulatus võimaldab. Käsitlus on personaalne, ehk tunnetab enam, kui silma paistab või verbaalselt väljendamist leiab. Valgustame varjupoolt, mis alateadvuse kaudu igapäevaelu mõjutab ja tegeleme sügavate, vahel endagi eest peidetud traumade tervendamisega.

Lähtutakse sealt, kust king parasjagu kõige enam pigistab – on see siis suhteküsimus või oma koha leidmise vajadus või mõni akuutne probleem.

Toetume töös klientidega transpersonaalsele psühholoogiale, mis uurib inimest tervikuna seoses tema enda, teiste, looduse ja kosmosega. Valdkonna eesmärgiks on mõista kogemuste ja elamuste üldiseid ning konkreetseid aspekte, mis tulevad ette inimese identiteedi kujunemise ja küpsemise käigus.

Transpersonaalse psühholoogia peamise uurimisteema keskmeks on arengu ja iseseisvumisega seonduv fenomenoloogia, mis kaasneb teadvuse positiivse transformatsiooniga, iidsete tarkuste praktiseerimisega ning eneseteadvuse püüdlustega. Nende püüdluste käigus kombineerivad indiviidid sageli erinevaid meetodeid, sh. mõtisklevaid praktikaid, psühhoteraapiat, unenägusid, loomingulisi tegevusi ning teisi meetodeid, kus on vajalik teatav spirituaalsus. Transpersonaalne psühholoogia seab rõhu faktile, et psühholoogiline ja spirituaalne avanemine peaksid ideaalis samaaegselt aset leidma, pidevalt jätkuvate eneseületamise ning isiksuse integratsiooni tsüklitena. Sel viisil otsib transpersonaalne psühholoogia võimalust mõista, kuidas konkreetseid oskusi ning võimeid omandada ning esitada psühho-spirituaalse arengu kontekstis.

Kõik meie maailmas lähtub meist ja saab meie kaudu ka lahendused. Seega, alustatakse algusest ja samm-sammult uurides, kui kaugele koos minna saab, mis omakorda sõltub sellest, mil määral klient tööks endaga on küps.

Miks on transpersonaalne psühhoteraapia kasulik?

Teraapia annab võimaluse uurida, millised kogemused on vorminud meie maailmataju ning küsida endalt, miks reageerime elusündmustele just sellisel viisil nagu seda teeme.

Nõustamisele võib pöörduda väga erinevate olukordade puhul:

  • kui on suhetest tingitud väljakutsed
  • lapse kasvatusega seotud küsimused
  • stress
  • hingevalu pärast
  • tahaks end kellelegi neutraalsele kuulajale „tühjaks rääkida“

Terapeudi abil, läbi nende protsesside teadvustamise, on võimalik õppida alternatiivseid taju- ja tähenduste võimalusi, oma mõtteid muuta ja mõtete kaudu enesetunnet ning maailmataju helgemaks ja paremaks muuta.

Inimesele, kes on endaga või oma suhetega puntrasse jooksnud, tundub olukord tihti väljapääsmatu. Ometigi on peaaegu igast olukorrast väljapääs, aga selleks tuleb teha otsustav valik. Valimata jätmise või valiku edasilükkamise korral astub/jääb inimese ellu kannatus.
Teraapias saab analüüsida valikut kolme võimaluse vahel: lahkuda olukorrast, muuta olukorda või muuta oma suhtumist.

Kindlasti ei ole mõtet teraapiasse tulla ootusega, et terapeut “kaotab probleemi ära” . Terapeut on siiski kliendi abiline sisemisel teekonnal ja ilma kliendi soovi ja nõusolekuta, ning vaba tahte vastu, ei toimu midagi.  Igal probleemil on juured ja just juurte väljajuurimise sügavama tööga tegeleb terapeut.

Jaga infot sõbraga: